Zbieranie odpadów w pięciu frakcjach, ulgi za kompostowanie bioodpadów i powszechny obowiązek segregacji – to zasady, z którymi mieszkańcy zdążyli się obyć, bo obowiązują od stycznia ubiegłego roku. Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie przypomina, o czym jeszcze trzeba pamiętać.

segreguj odpady grafika copy

Oto najczęstrze pytania, z jakimi zwracają się mieszkańcy

Jakie, jako właściciel nieruchomości mam obowiązki dot. zbierania odpadów?
Te zasady reguluje Regulamin utrzymania czystości i porządku i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich Związku. To w nim zapisano, że właściciele nieruchomości mają obowiązek:
- wyposażyć się w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
- utrzymać pojemniki oraz miejsce ustawienia pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym,
- zbierać odpady w sposób selektywny i oddawać je zgodnie z przepisami.

Mam w domu dwa pojemniki. Są moje czy należą do Związku albo firmy odbierającej odpady?
Każda nieruchomość jednorodzinna została wyposażona w dwa rodzaje pojemników: brązowy na bioodpady i czarny na odpady zmieszane. Od 1 września 2020 r. przeszły one na własność właściciela nieruchomości. Każdy właściciel powinien zadbać o to, aby nie wystawiać pojemników przeładowanych ponad dopuszczalny limit (48 kg dla pojemnika 120-litrowego), zabezpieczyć pojemniki przed kradzieżą, utrzymywać je w odpowiednim, nadającym się do bezpiecznego użycia stanie technicznym oraz dbać o ich czystość oraz porządek wokół nich.

Czy muszę segregować odpady?
Tak, selektywna zbiórka odpadów to ustawowy obowiązek każdego mieszkańca naszego kraju. Nie traktujmy go jednak jak zło konieczne. Kupujemy coraz więcej, a w efekcie produkujemy coraz więcej odpadów. Gdybyśmy wszystko wrzucali do jednego kosza, a później trafiałoby to na składowisko, za kilka lat utonęlibyśmy pod śmieciami. Zobaczmy na statystyki – każdy mieszkaniec gmin ZMGK średnio w ciągu roku wyrzuca 435 kg odpadów. Mając prawie 88 tys. mieszkańców, daje nam to ponad 38 tys. ton odpadów rocznie!
Selektywna zbiórka jest więc szansą, aby przynajmniej część odpadów zamienić na surowce, które uda się ponownie przetworzyć i wprowadzić na rynek, nie produkując nowych. Recykling to też ograniczenie zużycia energii, wody, mniejsze zanieczyszczenie powietrza czy mniej wyciętych drzew. Np. recykling szkła odzyskanego tylko z jednej butelki pozwala oszczędzić tyle energii ile zużywa 100-watowa żarówka przez 4 godziny!

Jak przygotować odpady do odbioru?
Odpady zbieramy selektywnie, dzieląc je na 5 frakcji: plastik i metale (żółty pojemnik lub worek), szkło (zielony), papier (niebieski), bioodpady (brązowy), a pozostałe odpady, które nie nadają się do umieszczenia we wcześniej wymienionych frakcjach trafiają do czarnego kosza. Do pojemnika na odpady zmieszane nie wolno wrzucać: przeterminowanych leków i innych odpadów medycznych (np. strzykawki, igły), chemikaliów, farb, lakierów, środków ochrony roślin i opakowań po nich, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu AGD i RTV, odzieży i tekstyliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (duże zabawki, rowery, wózki, itp.), opon i innych części samochodowych, odpadów remontowych, rozbiórkowych i budowlanych i innych niebezpiecznych m.in. żarówek, świetlówek, termometrów rtęciowych. Wszystkie te „problematyczne” odpady możemy oddać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ach).
Przy okazji pamiętajmy, że nie wyrzucamy opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów z płynami w środku. Wcześniej powinniśmy je opróżnić, żeby nie zanieczyściły innych odpadów w pojemniku. Nie trzeba ich myć ani zrywać etykiet. Dobrym nawykiem jest też odkręcanie nakrętek i zgniatanie plastikowych butelek, kartonów, puszek z aluminium, aby zaoszczędzić miejsce w koszu.

A w dniu odbioru?
Aby pojemniki/worki z odpadami zostały odebrane, w dniu odbioru trzeba wystawić je do godz. 6 rano przed nieruchomość, w miejsce łatwo dostępne dla śmieciarki i bez konieczności wchodzenia na prywatną posesję – dotyczy to też prywatnych dróg, na które firma nie może wjeżdżać.

(źródło: ZMGK Chrzanów)