1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 grafika II

Nie czekaj do ostatniego dnia września!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, Gminny Komisarz Spisowy w Trzebini Jarosław Okoczuk informuje, że zorganizowano kolejne dyżury rachmistrzów spisowych na terenie miasta i sołectw. Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów.

Rachmistrz spisowy będzie dyżurował:

w budynku Urzędu Miasta, Trzebinia Rynek 18
• do końca września w dni robocze od godziny 8:00 do 17:00

Wiejski Dom Kultury w Czyżówce
• 2 września (czwartek) w godzinach od 15:45 do 17:00

Wila NOT w Sierszy
• 6 września (poniedziałek) w godzinach od 15:30 do 17:00
• 7 września (wtorek) w godzinach od 17:00 do 18:00
• 8 września (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00

Trzebinia ul. Gwarków 3A – siedziba Rady Osiedla Krze
• 7 września (wtorek) w godzinach od 15:00 do 17:00

Wiejski Dom Kultury w Młoszowej przy ul. Krakowskiej 143
• 9 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 18:00
• 10 września 2021 r. (piątek) w godzinach od 14:00 do 16:00

Wiejski Dom Kultury w Pile Kościeleckiej
• 20 września 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:45 do 17:00

Szkoła Podstawowa w Bolęcinie
• 23 września 2021 r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 18:00

Remiza OSP w Myślachowicach

• 27 września 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 16:00 do 19:00

 

Metody przekazywania danych:

  • samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
• poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
• w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Gminne Biuro Spisowe w Trzebini od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. pełni w celach informacyjnych i interwencyjnych:

  • dyżur telefoniczny w godzinach pracy Urzędu pod numerami:  32 71 11 046, 32 71 11 042, 32 71 11 071.
  • dyżur w Urzędzie Miasta w Trzebini, Rynek 18 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa i czwartek od 7:00 do 15:00, wtorek od 7:00 do 17:00, piątek od 7:00 do 13:00, w którym będzie funkcjonowało wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego do dokonania samospisu dla osób, które z przyczyn osobistych nie są w stanie dokonać samospisu w miejscu swojego zamieszkania.

Stanowisko komputerowe będzie dostępne w czasie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 tj: od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini.

Stanowisko do samospisu mieści się na parterze w pokoju nr 1 w budynku Urzędu Miasta w Trzebini, Rynek 18.

Aby zminimalizować ryzyko w związku z trwającą epidemią Covid-19 i ułatwić kontakt z pracownikami dyżurującymi w Gminnym Biurze Spisowym przy wejściu do budynku położonym w Trzebini, Rynek 18 znajduje się domofon Gminnego Biura Spisowego.

W celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, telefonicznie pod numerem  32 71 11 046 ustaliły termin wizyty w Gminnym Biurze Spisowym.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostały:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:

  • urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, została opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.


Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl oraz dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje archwialne:

Gminne Biuro Spisowe w Trzebini informuje, że w dniu 1 kwietnia br. o godzinie 11:00 odbędzie się konferencja on-line inaugurująca NSP 2021. W konferencji weźmie udział Prezes GUS i Generalny Komisarz Spisowy – dr Dominik Rozkrut, który przedstawi kluczowe informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spotkanie transmitowane na żywo na platformie YouTube oraz na stronie GUS: spis.gov.pl

Gminne Biuro Spisowe w Trzebini informuje, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021. Ustawa została opublikowana w dniu 1 kwietnia 2021 r., a weszła w życie w dniu 2 kwietnia 2021 r. Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021 r.

Informacja o uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych - 1.07.2021

Rachmistrz spisowy dyżurował:
przez cały wrzesień w budynku Urzędu Miasta, Trzebinia, Rynek 18
• poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00
• wtorek w godzinach od 17:00 do 18:00
• środa w godzinach od 15:00 do 17:00
• czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00
• piątek w godzinach od 13:00 do 15:00
UWAGA: wydłużamy dyżury rachmistrza w punkcie Rynek 18 dniach od 20 września 2021 r. (poniedziałek)
do 24 września 2021 r. (piątek). Dyżury będą pełnione od godziny 8:00 do 17:00.