Trzy godziny trwała zorganizowana przez burmistrza Jarosława Okoczuka dyskusja w sprawie wycinki w Puszczy Dulowskiej. Biorący w niej udział mieszkańcy mówili jednym głosem. Są przeciwni wycinaniu drzew na tak dużą dziś skalę.

szef podczas dyskusji onlineBurmistrz Jarosław Okoczuk brał czynny udział w dyskusji online w sprawie wycinki drzew

W czwartkowym spotkaniu online z udziałem burmistrza Jarosława Okoczuka i Eweliny Boruń, zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów, uczestniczyło ponad 50 osób. Dyskusja była rzeczowa i merytoryczna. Każda ze stron – zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele Lasów – przedstawili swoje argumenty.

Ewelina Boruń tłumaczyła, że Puszcza Dulowska to las gospodarczy. Podlega zasadom i regułom, obowiązującym dziś w całej Polsce. Dokumentem, stanowiącym podstawę prowadzonych przez Nadleśnictwo prac, jest Plan Urządzenia Lasu. Znajduje się w nim inwentaryzacja lasu oraz zadania, przewidziane do wykonania w ciągu 10 lat, w tym te dotyczące wycinki. Jednym z powodów wycinania drzew jest gatunek drzewostanu i jego wiek. Stare drzewa nie są odporne na warunki atmosferyczne czy szkodniki. Gdy osiągną tzw. wiek rębności są wycinane, a w ich miejsce nasadzane nowe. Przekonywała słuchaczy, że wszystkie prace realizowane są po to, by zachować trwałość, różnorodność i dobry stan zdrowotny lasu.

Te argumenty nie przekonały jednak mieszkańców. Większość jest zdania, że drzewa wycina się dla zysków, a nie w trosce o dobro lasu. Mówili, że nie wolno się kierować wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Należy mieć na uwadze także dobro ludzi, którzy z lasów korzystają. To dla nich miejsce, gdzie mogą odpocząć, zregenerować siły, pobiegać, pojeździć na rowerze. Puszcza to także „zielone płuca” gminy. Obawiają się zatem, że jeśli nadleśnictwo wytnie stare, duże drzewa, wpłynie to na jakość powietrza.

- Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji. Jestem pod wrażeniem merytorycznego przygotowania. Cieszę się, że ochrona Puszczy Dulowskiej leży tak wielu osobom na sercu. Nie pamiętam tak licznego spotkania w tematach społecznych w ostatnim czasie. W sprawie wycinki drzew spotkam się z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nie odpuszczę – zapowiada Jarosław Okoczuk, Burmistrz Trzebini.

Relacja ze spotkania będzie dostępna w internecie w przyszłym tygodniu.