Od 20 kwietnia br. osoby będące w potrzebie znów będą mogły otrzymać artykuły spożywcze w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej „FEAD”.

Budynek przy ul. KościuszkiPaczki wydawane są w budynku przy ul. Kościuszki w Trzebini

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebini wznawia wydawanie żywności w punkcie zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 48/1.
W związku z przerwą spowodowaną pandemią koronawirusa, w dniach od 20 do 23 kwietnia artykuły spożywcze będą wydawane codziennie w godz. 8.00 – 13.00.

Aktualnie z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 220 proc. kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zainteresowani otrzymaniem paczek proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, gdzie otrzymają skierowanie, potwierdzające osiąganie wymaganego dochodu.