Trwa głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jednym z projektów z terenu powiatu chrzanowskiego, na który można oddać głos, jest I Małopolski Festiwal Chóralny.

 

Plakat BO festiwal chórówImpreza planowana jest na maj i czerwiec 2022 roku. Program festiwalu obejmuje organizację konkursu dla chórów z całej Polski, warsztatów chóralnych, warsztatów nauki śpiewu dla mieszkańców, które zakończą się wspólnym koncertem jego uczestników z chórzystami. Będą także koncerty towarzyszące i finałowy. Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa, dokumentująca historię amatorskiego ruchu chóralnego w regionie.

- I Małopolski Festiwal Chóralny ma umożliwić mieszkańcom regionu zachodniej Małopolski zapoznanie się z historią, tradycją i pięknem muzyki chóralnej. Dodatkowo pozwolić na sprawdzenie własnych umiejętności wokalnych i rozwój osobisty poprzez śpiew – mówi Katarzyna Cierlik-Liszka z Chóru Echo, jaki działa przy Trzebińskim Centrum Kultury.

Organizowane w ramach festiwalu wydarzenia służyć będą doskonaleniu umiejętności muzycznych, a także rozwijaniu pasji i wrażliwości muzycznej.

Chcemy zachęcić do śpiewu osoby, które często nie wierzą w swoje zdolności i możliwości śpiewacze, a poprzez bezpośredni kontakt z aktywnymi chórzystami mogą mieć możliwość dołączenia do działających lokalnie chórów – podkreśla Katarzyna Cierlik-Liszka.

Więcej informacji na fanpage Chóru Echo na FB https://www.facebook.com/echotrzebinia