Trwa budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia. Właścicielom nieruchomości, na których prowadzone są prace związane z realizacją inwestycji, przysługują odszkodowania.

Budowa rurociągu paliwowego

Budowa rurociągu paliwowego. FOT. boronowtrzebinia.pl

Jak informuje inwestor PERN S.A., są dwa rodzaje przyznawanych odszkodowań: odszkodowanie wynikające z ograniczenia dotychczasowego korzystania z nieruchomości, bądź też za wywłaszczenie oraz za skutki powstałe w związku z wywłaszczeniem.

O wysokości rekompensaty nie decyduje inwestor czy wykonawca robót. Jedynym organem uprawnionym do wydania decyzji o wysokości odszkodowania jest wojewoda. Robi to na podstawie przygotowanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny. PERN S.A, jako inwestor, wypłaca pieniądze.

Wraz z zakończeniem budowy rurociągu wojewoda z urzędu rozpocznie postępowanie w przypadku odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Oznacza to, że właściciele bądź też użytkownicy wieczyści nieruchomości nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać rekompensatę.

Więcej informacji na temat realizowanej inwestycji, a przede wszystkim odszkodowaniach, znajduje się na stronie internetowej inwestora boronowtrzebinia.pl/.

odszkodowania