Ważna informacja dla mieszkańców. Od stycznia zmieniają się zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na ekologiczne systemy grzewcze w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”.

Grafika nabór wniosków
Przede wszystkim zmienia się termin składania wniosków. Będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Marszałka Piłsudskiego 14) lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP od 3 stycznia 2022 roku, od godz. 7.00 rano do 31 stycznia 2022 roku.

Jedna osoba jednorazowo uprawniona jest do złożenia tylko jednego wniosku. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny do więcej niż jednej nieruchomości.

Zmienia się również wysokość dotacji. Od 2022 roku będzie to 50 proc. kosztów zakupu i montażu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 4 000 zł brutto. W przypadku kolektorów słonecznych i pomp ciepła kwota dotacji nie zmienia się i nadal wynosi 3 000 zł brutto.

W tym roku wniosek o przyznanie dotacji do wymiany starego kotła złożyło przeszło 220 mieszkańców. Na dopłaty burmistrz wygospodarował w budżecie aż 490 000 zł. Pieniądze otrzymało ponad 100 wnioskodawców. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją źródeł ogrzewania do wymiany na terenie gminy Trzebinia pozostało około 1300 kotłów tzw. „bezklasowych”.