Od stycznia w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadzone zostaną karty z kodem kreskowym. Będa też obowiązywać limity na odbiór części odpadów.

PSZOK w Trzebini
- Dla zdecydowanej większości mieszkańców wprowadzone limity nie mają żadnego znaczenia, bo i tak nie będą w stanie oddać tyle odpadów ile mogą. Przykładem są chociażby meble czy opony. „Problem” natomiast będą miały firmy, które podrzucały do PSZOK-ów odpady, a nie powinny tego robić, bo np. za wywóz gruzu powinny zapłacić na składowisku. Właśnie po to uszczelniamy system, aby nie ponosić dodatkowych kosztów za nie swoje odpady – wyjaśnia Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu ZMGK i dodaje, że do PSZOK-ów możemy przywieź tylko te odpady, które powstały w naszych domach, a nie są efektem prowadzonej przez mieszkańca działalności gospodarczej.

Na które odpady będą limity i ile wyniosą?

W większości limity obejmą te odpady, które najłatwiej „podrzucić” z działalności gospodarczej. Są to:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 500 kg rocznie z gospodarstwa domowego,
  • odpady wielkogabarytowe – 500 kg rocznie z gospodarstwa domowego,
  • opony – 8 sztuk rocznie z gospodarstwa domowego,
  • odpady zielone z pielęgnacji przydomowych ogródków – 500 kg rocznie z gospodarstwa domowego.

A jeśli odpadów będzie więcej?

Mieszkańcy nadal będą mogli oddać te ponadlimitowe odpady, ale za niewielką opłatą. Wyniesie ona:

  • 80 groszy za każdy kilogram ponad limit odpadów budowlanych, rozbiórkowych i izolacyjnych,
  • 1 zł za każdy kilogram ponad limit odpadów wielkogabarytowych,
  • 65 groszy za każdy kilogram ponad limit opon,
  • 80 groszy za każdy kilogram ponad limit odpadów zielonych.

Jak zapłacić za przekroczony limit odpadów?

Opłata za odpady, których było więcej niż określa limit, będzie uiszczana bezgotówkowo – przelewem na rachunek bankowy ZMGK. Numer rachunku będą przekazywali pracownicy PSZOK-a wraz z obustronnie podpisanym protokołem potwierdzającym przyjęcie odpadów ponad limit.

Co z pozostałymi odpadami?

Pozostałe rodzaje odpadów, których nie wskazaliśmy powyżej, tak jak dotychczas będzie można oddawać bez limitu i bez żadnych opłat.

Do czego będą służyć karty z kodem?

Karty z kodem kreskowym mają przede wszystkim usprawnić obsługę mieszkańców odwiedzających PSZOK. Dzięki nim zniknie bowiem obowiązek zapamiętywania i uzupełniania dotychczas używanego numeru identyfikacyjnego. Kartę – wielkości dowodu osobistego - przypisaną do konkretnej nieruchomości wystarczy zeskanować w czytniku, a następnie od razu oddać odpady bez uciążliwego wypełniania oświadczenia. Karty mają też ograniczyć nieuczciwy proceder dzielenia się własnym numerem identyfikacyjnym z innymi, którzy go nie otrzymali (bo np. nie są mieszkańcami gmin Chrzanów, Libiąż lub Trzebinia).
Obecnie trwa wdrażanie systemu informatycznego do obsługi kart. Po tym etapie rozpocznie się wydawanie indywidualnych kart, identyfikujących konkretną nieruchomość.

(ZMGK w Chrzanowie)