Mieszkańcy gminy mogą już składać wnioski o dofinasowanie sterylizacji lub kastracji posiadanych zwierząt. Gmina pokrywa 50 proc. kosztów zabiegu.

pies
Sterylizacja suki czy kastracja psa to spory wydatek, rzędu kilkuset złotych. Z uwagi na koszty nie wszyscy decydują się na taki zabieg u swoich zwierząt. Czasem kończy się to niechcianymi szczeniętami, które nie zawsze znajdują kochający dom i trafiają na ulice. Dlatego Gmina Trzebinia od wielu lat przekazuje mieszkańcom dofinansowanie na ten cel.

Mieszkańcy gminy, zainteresowani skorzystaniem z programu, po złożeniu wniosku w Urzędzie Miasta w Trzebini, mogą liczyć m.in. na 50 proc. dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji psa, kota (maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie danego gatunku w gospodarstwie), a także pokrycie 100 proc. kosztów znakowania psów i kotów (maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie danego gatunku w gospodarstwie).

W tym roku zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt oraz znakowania psów i kotów z dofinansowaniem gminy będą wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym „Zwierzak” Mateusz Porzuczek w Trzebini.

Wzory wniosków o uzyskanie skierowania na zabiegi dla zwierząt dostępne są na stronie internetowej gminy Trzebinia.

Podsumowanie realizacji programu w 2021 roku

Na podstawie umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjną ProVet w Chrzanowie wykonano 190 zabiegów, w tym:

  • kastracja kota - 26 zabiegów, dofinansowanych z budżetu gminy,
  • sterylizacja kotki - 90 zabiegów, dofinansowanych z budżetu gminy,
  • kastracja psa - 15 zabiegów, dofinansowanych z budżetu gminy,
  • sterylizacja suki - 35 zabiegów, dofinansowanych z budżetu gminy,
  • znakowanie (czipowanie) psów - 12 , dofinansowanych z budżetu gminy,
  • znakowanie (czipowanie) kotów - 12 , dofinansowanych z budżetu gminy

Łączna kwota wydatkowana z budżetu gminy na w/w usługi wyniosła 16 870 zł.