Gmina wyznaczyła miejsce prowadzenia handlu przez rolników oraz członków ich rodzin. Bez konieczności ponoszenia opłaty targowej, mogą sprzedawać swoje towary w piątki i soboty, w godz. 6.00 – 13.00, na placu przy ul. Ochronkowej w Trzebini.

plac przy ul. Ochronkowej

Plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini

Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników to zadanie własne gminy. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli na ostatniej sesji.

Na placu przy ul. Ochronkowej od rolników nie są pobierane opłaty. W trakcie kontroli muszą okazać do wglądu dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej lub podleganie ubezpieczeniu społecznemu KRUS.

Na targowisku przy ul. Ochronkowej można handlować m.in. płodami rolnymi, zebranymi w lesie (jagody czy grzyby), miodem naturalnym, mlekiem i przetworami mlecznymi, dziczyzną, przetworami mięsnymi, rybami i przetworami z ryb. Zabrania się natomiast handlu żywymi zwierzętami i ptactwem.

Regulamin_targowisk_w_gminie_Trzebinia.pdf