To jedna z największych awarii, jakie dotknęły w ostatnich latach system wodociągowy Wodociągów Chrzanowskich – brzmi oficjalne stanowisko spółki. W związku z jej skomplikowanym charakterem, na ten moment Wodociągi nie są w stanie określić konkretnej daty jej usunięcia.

awaria

Uszkodzony rurociąg. FOT. WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE

Przypomnijmy, w nocy z wtorku na środę w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Sierszy firma wykonująca odwierty pod budowę rurociągu z Boronowa do Trzebini przewierciła rurociąg DN400, dostarczający wodę z ujęcia „Lech” w Sierszy.

- W czwartek udało się przywrócić dostawy wody dla obszaru odczuwającego skutki awarii - mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych spółki. I dodaje:

- Niemniej jednak nadal mogą tu występować okresowe spadki ciśnienia oraz zmętnienie wody, a nawet chwilowe jej braki. Musieliśmy bowiem wyłączyć zasilanie z ujęcia "Lech" i skierować do gminy Trzebinia wodę z zasobów kupowanych z GPW w Katowicach, czyli z ZUW Dziećkowice, co było możliwe dzięki zamkniętemu, tzw. pierścieniowemu systemowi dystrybucji wody, stosowanemu w naszym przedsiębiorstwie.

W związku z bardzo skomplikowanym charakterem awarii nie sposób w chwili obecnej określić daty całkowitego jej usunięcia. Magistrala wodociągowa uszkodzona została z przyczyn firmy zewnętrznej w nasypie kolejowym, a termin usunięcia awarii będzie w tej sytuacji zależał od czasu wykonania bezpiecznego wykopu i jego zabezpieczenia, które pozwoli na prowadzenie prac naprawczych. Wykop przygotowuje już firma, która dokonała uszkodzenia wodociągu, co może potrwać kilka dni. Dopiero później Wodociągi Chrzanowskie będą mogły przystąpić do usuwania samej awarii. Wykonane prace naprawcze będą jednak tylko czasowe, gdyż docelowo konieczne będzie wykonanie całkowitej przebudowy magistrali na odcinku pod nasypem kolejowym.

Mieszkańcy, u których wystąpią problemy z dostawą wody proszeni są o kontakt z Pogotowiem wod-kan. Numer całodobowy 32 623 25 55 lub nr alarmowy 994. W razie pilnej potrzeby zostanie im dostarczano woda pitna z mobilnych punktów poboru.

(źródło: Wodociągi Chrzanowskie)