Zarząd Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie podjął decyzję o przyznaniu obywatelom Ukrainy uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego, organizowanego przez ZKKM.

grafika bezpłatne przejazdy

Zgodnie z podjętą uchwałą, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują w okresie do 31 maja 2022 r. obywatelom Ukrainy, na podstawie posiadanych przez nich dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo Ukrainy oraz wjazd na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022r.

На знак солідарності та готовності допомагати громадянам України, Управління міського транспорту в Хшанові вирішило зробити поїздки для громадян України в міських автобусах безкоштовними з 2 березня по 31 травня 2022 року.

Підставою для таких поїздок є документ, що підтверджує українське громадянство особи і те, що вона в’їхала в Польщу від 24 лютого 2022 року.

(ZKKM)