W sobotę, 4 czerwca, o godz. 12.00, w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini rozpocznie się spotkanie informacyjnie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze trzy sciezki aplikowania Twitter 2 scaled

Uczestnicy dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, by móc się ubiegać o pieniądze do wymiany źródeł ogrzewania, termomodernizacji budynków oraz do montażu odnawialnych źródeł energii. Program „Czyste Powietrze”, realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Na spotkaniu omówione zostaną również aspekty związane z obowiązkami mieszkańców wynikającymi z Uchwały „antysmogowej” oraz z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.