Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 27 lipca 2022, o godz. 09.00, w trybie zdalnym (sesja nadzwyczajna).

sesja rady miasta

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022
    b) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  3. Zamknięcie sesji