Urząd Miasta Trzebini informuje, że w dniach od 14.11.2022 r. do 25.11.2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic sołectw: Młoszowa i Piła Kościelecka. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców i właścicieli gruntów na temat planowanej zmiany granic sołectw: Młoszowa i Piła Kościelecka, polegającej na przyłączeniu części Młoszowej obejmującej ulice Jaśminową, Krótką, Graniczną i Leśną do Piły Kościeleckiej.

Herb Trzebini wspolczesnie

Zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych na terenie proponowanym do przyłączenia do Piły Kościeleckiej oraz mieszkańców Młoszowej i Piły Kościeleckiej do udziału w konsultacjach społecznych na organizowanym spotkaniu o charakterze informacyjno-konsultacyjnym w dniu 23.11.2022 r. w budynku przy ul. Zielonej 50, w Pile Kościeleckiej (Dom Kultury) o godzinie: 17:00.

Proponowana zmiana granic sołectw została określona w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.498.2022 z dnia 09.11.2022 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej. Wzór tej ankiety stanowi załącznik nr 4 do ww. zarządzenia
Formularz ten można uzyskać na spotkaniu konsultacyjnym lub w punkcie konsultacyjnym – Urząd Miasta w Trzebini ulica Narutowicza 10, pokój nr 17.