Trzebinia przystąpiła do programu, w ramach którego mieszkańcy kupią węgiel po preferencyjnej cenie. Zainteresowani mogą już składać wnioski.

węgiel

Umożliwia to tzw. ustawa węglowa, która weszła w życie 3 listopada. Zgodnie z przepisami, opał od samorządu można kupić po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę. Uprawnieni mieszkańcy mogą nabyć 1,5 tony w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. W tym celu należy złożyć wniosek do gminy.

Węgiel w preferencyjnej cenie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym, którym wypłacony został dodatek węglowy;
 • gospodarstwom domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony;
 • gospodarstwom domowym, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i spełniają warunki wskazane w ustawie z 5 sierpnia br. o dodatku węglowym;
 • gospodarstwom domowym, które wskazały węgiel jako podstawowe źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Mieszkańcom, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona w pkt. 2 (1,5 tony), nie będzie przysługiwał preferencyjny zakup paliwa stałego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na okres do 31 grudnia 2022 r. - 1,5 tony węgla, można składać:

 • w formie papierowej na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini (tj. w poniedziałki w godz. 7.00 – 15.00, wtorki w godz. 7.00 – 17.00, środy w godz. 7.00 – 15.00, czwartki w godz. 7.00 – 15.00, piątki w godz. 7.00 – 13.00);
 • elektronicznie https://epuap.gov.pl/wps/portal;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wnioski przyjmowane są do 16 grudnia.

Wzór wniosku dostępny jest:

 • na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini;
 • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (budynek ul. Narutowicza 10, pokój 25 i 26);
 • na stronie internetowej trzebinia.pl Wniosek_o_preferencyjny_zakup_węgla_na_2022_rok.pdf ;

Więcej informacji udzielają pracownicy wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini, tel. 32 71 11 029, 32 71 11 064, 32 71 11 072. Tym samym dedykowany numer telefonu komórkowego 690 030 661, pod którym do tej pory mieszkańcy mogli zgłaszać chęć zakupu węgla po preferencyjnej cenie, zostaje wyłączony.

Należy pamiętać, że Urząd Miasta w Trzebini nie pokrywa, ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego do odbioru węgla do gospodarstwa domowego.

Weryfikacja wniosków:

 • na formularzu wniosku należy potwierdzić uprawnienie Wnioskodawcy do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini lub dostarczyć kserokopię informacji o pozytywnie rozpatrzonym wniosku o wypłatę dodatku węglowego;
 • w przypadku błędów we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia lub uzupełnienia;
 • poprawnie wypełniony wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie;
 • po weryfikacji wniosku, Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o wystawieniu zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po preferencyjnej cenie we wskazanym punkcie.