1 grudnia zacznie obowiązywać tzw. ulga energetyczna, z której mogą skorzystać m.in. organizacje pozarządowe.

 

wazna informacja 

4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku. Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to niektórych odbiorców energii przed podwyżkami.

Wśród grup odbiorców uprawnionych do skorzystania z tej ulgi są m.in. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby działalności pożytku publicznego.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie stosownego oświadczenia, w termie do 30 listopada 2022 r. Wzór oświadczenia oraz pozostałe szczegóły znajdują się pod linkiem https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne.