Publikujemy komunikat, przesłany przez spółkę Orlen Południe S.A Zakład Produkcyjny w Trzebini w temacie uciążliwości zapachowych.

wazna informacja

W odpowiedzi na pytania dotyczące uciążliwości zapachowej pochodzącej z terenu ORLEN Południe S.A. Zakład Trzebinia, informujemy że nie miały one związku z pracą instalacji produkcyjnych. Niemniej jednak, w okresie 24-25 listopada tego roku na terenie Zakładu ORLEN Południe w Trzebini były prowadzone prace związane z czyszczeniem zbiornika buforowego i separatora w zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Prace rozpoczęły się w czasie, gdy diametralnie zmieniły się warunki atmosferyczne i takie warunki mogły spotęgować nieprzyjemny zapach.

Zapewniamy, że Spółka podjęła działania inwestycyjne, mające na celu całkowite wyeliminowanie w najbliższej perspektywie ryzyk związanych z tego typu zjawiskami, w postaci budowy zbiornika zamkniętego. Jednocześnie zaznaczamy, że opisane powyżej prace wykonywane są raz na kilka lat, a o zaistniałej sytuacji został powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

ORLEN Południe prowadzi regularne kontrole wszystkich swoich instalacji produkcyjnych, przez co na bieżąco monitoruje ich pracę. Procesy prowadzone są bez zakłóceń, z dotrzymaniem wszystkich obowiązujących norm środowiskowych. Ponadto wskazujemy, że w ostatnim czasie nie wystąpiły też żadne incydenty środowiskowe. Zapewniamy, że zniwelowanie odczuwanego zapachu jest dla nas obecnie zadaniem priorytetowym.”

Michał Chojnacki, Orlen Południe S.A.

Przypominamy, że 6 grudnia Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini, interweniował w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska ws. smrodu, który od kilku dni odczuwany jest na terenie gminy. Dzisiaj WIOŚ rozpoczął kontrolę. Jej wyników na razie nie znamy.