Firma Multiconsult Polska Sp. z o.o., która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowuje dokumentację projektową budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79, zaprasza na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 14 grudnia, o godz.15.30 w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini.

DK79 PLAKAT TRZEBINIA
Spotkanie będzie dotyczyć stanu obecnego zaawansowania prac projektowych.

Jak czytamy na stronie inwestora, celem inwestycji jest:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu
 • przejęcie ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miast
 • zmniejszenie emisji spalin i hałasu drogowego
 • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • skrócenie czasu podróży
 • zapewnienie komfortu jazdy
 • poprawa standardów techniczno-funkcjonalnych układu drogowego
 • dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego
 • odciążenie istniejącej sieci drogowej

Opracowanie obejmuje:

 • wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
 • przygotowanie materiałów środowiskowych wraz z uzyskaniem DŚU
 • wykonanie dokumentacji warunków podłoża gruntowego stanowiącej część opracowania STEŚ-R tj.: Studium geologiczno-inżynierskie, Dokumentacja hydrogeologiczna, Dokumentacja geologiczno-inżynierska z projektem robót geologicznych
 • udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej inwestora

 DK79 ULOTKA TRZEBINIA