Przekazujemy Państwu świąteczne życzenia Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego.

Marszałek Witold Kozłowski

Marszałek Witold Kozłowski