Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. uzdatni teren na osiedlu Gaj oraz w rejonie ul. Górniczej w Trzebini.

tabliczka copy

Zadanie polegać będzie na wykonaniu w wytypowanych lokalizacjach odwiertów, poprzez które zostanie zatłoczona specjalna mieszanina, mająca na celu stabilizowanie gruntu. W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ulicy Górniczej, cmentarza oraz przyległego do niego parkingu, a następnie w rejonie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAJ”.

W piątek popołudniu SRK S.A. zakończyła negocjacje w tej sprawie z wykonawcami: Geo-Industrial S.A. z siedzibą w Sosnowcu, która będzie odpowiadać za uzdatnianie terenu na osiedlu Gaj oraz PROGEO Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która wykona prace w rejonie ul. Górniczej. To – jak czytamy na stronie internetowej Spółki – daje możliwość niezwłocznego przystąpienia do robót.

Podjęcie takich działań zadeklarował Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie Prezes Zarządu SRK S.A. dr inż. Janusz Smoliło podczas nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie w dniu 11 stycznia 2023 roku.