Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego.

malopolska logo

Ogłoszenie_Zarządu_Województwa_Małopolskiego.pdf