Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że od 9 lutego 2023 roku gminy mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2023”.

OSP

Zdjęcie poglądowe

- Strażacy ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. To oni najczęściej stają w obliczu zagrożenia i służą pomocą w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie. Dlatego, jako Samorząd Województwa Małopolskiego, stawiamy na bezpieczeństwo i konsekwentnie wspieramy ich działania. Zachęcam wszystkich zainteresowane gminy z Małopolski do złożenia formularza  - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie obejmie:

  • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
  • zakup samochodu strażackiego, zakup pojazdu typu quad,
  • zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych,
  • zakup pompy przewoźnej dużej wydajności minimum 10 000l/min wraz z wyposażeniem dla strażaków w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Strażacy ochotnicy przez cały rok, o każdej porze dnia i nocy, są gotowi nieść pomoc potrzebującym. Dlatego konsekwentnie dokładamy wszelkich starań, by małopolskie OSP miały możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz z jak najlepszego sprzętu
- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zapotrzebowania można składać w terminie od 9 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Szczegóły: Pomoc finansowa „Małopolskie OSP”.

W latach 2009-2022 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał z budżetu województwa blisko 60,2 mln zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Województwa Małopolskiego. W tymna realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich przekazano ponad 44,3 mln zł. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy. Ponadto, ponad 14,9 mln zł przekazano na zakup m.in. samochodów strażackich, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych i specjalistycznej, kursów.

Od roku 2015 Województwo Małopolskie wspiera finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze, tj. OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy, OSP GPR Myślenice i OSP GPR Wieprz. Do roku 2022 przekazano łącznie ponad 886 tys. zł.

(UMWM)