W sobotę na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Gaj” w Trzebini znów zapadła się ziemia. Dziura ma 6 metrów średnicy i 8 metrów głębokości. To trzecie zapadlisko w tym tygodniu.

mapa po korekcie

Zamknięta część ROD "Gaj" w Trzebini. Źródło: SRK S.A.

Na ogródkach działkowych obowiązywał zakaz wstępu z uwagi na zagrożenie deformacjami nieciągłymi. Spółka Restrukturyzacji Kopalń wywiesiła informacje w tej sprawie. Dodatkowo, po spotkaniu, podczas którego zaprezentowano wyniki badań terenów zagrożonych, Burmistrz Miasta Trzebini wystosował pismo działowców z rekomendacją zamknięcia ogródków. Teren ten został wskazany przez naukowców jako wymagający uzdatniania.

W sobotę, z uwagi na nasilenie zjawisk związanych z powstawaniem deformacji, zadecydowano o całkowitym zamknięciu południowej części ROD „Gaj” przy ul. Jana Pawła II. Decyzję podjęto w porozumieniu z zarządcą ROD „Gaj”, władzami gminy i SRK S.A.