Chodzi o węgiel, który można kupić za pośrednictwem Gminy. W Trzebini tona opału kosztuje 1 690 zł brutto. To najniższa stawka w powiecie chrzanowskim.

 węgiel copy

Zgodnie z przepisami, osoby uprawnione do tego zakupu, mogą nabyć w tym roku 1,5 tony. Dotyczy to mieszkańców, którzy w ubiegłym roku kupili już 1,5 tony po preferencyjnej cenie. Osoby, które w 2022 roku węgla po preferencyjnej cenie nie kupowały wcale lub kupiły go mniej niż 1,5 tony (na przykład 1 tonę), teraz proporcjonalnie mogą go kupić więcej.

Jak kupić węgiel po preferencyjnej cenie

Złóż wniosek. Wzór wniosku dostępny jest:

  • w formie papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (budynek ul. Narutowicza 10, III piętro pokój 25 i 26) wniosek_zakup_wegla_2023.doc
  • na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla przyjmowane są do 15 kwietnia 2023 roku:

  • w formie papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (budynek ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój 25 i 26) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini (tj. w poniedziałki w godz. 7.00 – 15.00, wtorki w godz. 7.00 – 17.00, środy w godz. 7.00 – 15.00, czwartki w godz. 7.00 – 15.00, piątki w godz. 7.00 – 13.00);
  • elektronicznie https://epuap.gov.pl/wps/portal;
  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoba, której wniosek został rozpatrzony pozytywnie, otrzymuje na piśmie informację o wysokości wpłaty za węgiel. Może ją otrzymać zaraz po złożeniu wniosku ososbiście w formie papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Trzebini, ul. Narutowicza 10 , III piętro, pokój 25 i 26 w godzinach pracy Urzędu, lub też za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej ePUAP.

Nowością na ten rok jest to, że osoby, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymały informację o wysokości wpłaty, kwotę za węgiel mogą wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta w Trzebini 57 8444 0008 0030 0375 7018 0245. Po zaksięgowaniu wpłaty faktura VAT wystawiana jest niezwłocznie (pracownicy wydziały informują o fakcie wystawienia faktury telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku). Na podstawie faktury można odebrać opał ze składu spółki Tresko, który mieści się przy ul. 1 Maja 61 w Trzebini.

Nadal istnieje możliwość zapłaty za węgiel po preferencyjnej cenie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, oddział w Trzebini, ul. Rynek 14 w Trzebini. Jeśli wnioskodawca, po dokonaniu wpłaty w Banku Spółdzielczym oddział w Trzebini, okaże w Urzędzie dowód wpłaty, jest możliwość wystawienia faktury VAT, uprawniającej do odbioru węgla ze składu spółki Tresko, jeszcze tego samego dnia przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Trzebini (ul. Narutowicza 10, III pietro, pokój 25 i 26).

Więcej informacji udzielają pracownicy wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Trzebini, tel. 32 71 11 029, 32 71 11 064.

PRZYPOMINAMY: Urząd Miasta w Trzebini nie pokrywa, ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego do odbioru węgla do gospodarstwa domowego.