Stabilizacja gruntu na cmentarzu parafialnym przy ul. Jana Pawła II w Trzebini – to jeden z głównych tematów wtorkowego posiedzenia zespołu ds. zagrożeń związanych z powstawaniem zapadlisk, jakie odbyło się w siedzibie Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu.

srk

Posiedzenie zespołu ds. zagrożeń

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele SRK S.A., Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Gminy Trzebinia, eksperci z AGH w Krakowie oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Jak informowano już wcześniej, południowa część cmentarza to jeden z najbardziej zagrożonych deformacjami nieciągłymi rejonów. SRK S.A. podjęła decyzję o uzdatnieniu terenu nekropolii. Zapytania ofertowe wysłała do 16 firm. Odpowiedź otrzymała od 10. Do końca tego tygodnia zespół na czele z prof. Markiem Całą z AGH przeanalizuje otrzymane oferty i sporządzi opinię, która oferta – zdaniem zespołu – jest najlepsza. Po jej wyborze, spółka planuje podpisanie umowy w ciągu najbliższych tygodni. Na opracowanie projektu robót potrzebny jest czas około miesiąca. Następnie ruszą prace związane z uzdatnianiem gruntu na cmentarzu. Na razie nie wiadomo, jak długo mogą potrwać.

Spółka zapowiedziała też wysłanie zapytań ofertowych w sprawie zabezpieczenia kolejnych obszarów. Chodzi o wykonanie badań geotechnicznych i stabilizację gruntów przy ul. Sportowej (Trentowiec), terenów zabudowanych w rejonie 22 Stycznia, Odkrywkowej i Dembowskiego oraz rejonu torowiska prowadzącego do elektrowni o długości ok. 1640 m.

W trakcie dyskusji przedstawiciele Urzędu Miasta w Trzebini po raz kolejny zwrócili uwagę na brak odpowiedzi ze strony SRK S.A. na pytania zadane przez mieszkańców, jakie pojawiły się po spotkaniu 15 lutego. Wszystkie niezwłocznie zostały przesłane do Spółki. Zapewniono Urząd,  że odpowiedzi są przygotowywane i zostaną wysłane.