3 czerwca Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej zaprasza na spacer historyczny po mieście śladami trzebińskich Żydów.

COR spacer historyczny 2023
Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z historią i martyrologią trzebińskich Żydów, ponadto propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku. Trasa liczy około 6,5 km i poprowadzi ulicami: Marszałka Piłsudskiego, Narutowicza, Św. Stanisława, Dąbrowskiego, Staszica, Dworcową, Słowackiego, Rynek.

Początek spaceru 3 czerwca, godz. 15.00.