Infografika Budżet Obywatelski
Wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na zebranie wymaganej liczby podpisów i złożenie wniosku jest...

Plakat Zostań Żołnierzem
Od 2 września 2020 r. nabór kandydatów do czynnej służby wojskwej realizowany jest według uproszczonych procedur.

Ważna informacja
1 września 2020 rozpoczęła się rekrutacja osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym do projektu Kierunek Kariera. To szansa na nawet 85%...

Infografika
W ramach programu "Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu m.in. protezy, wózka inwalidzkiego o...

Autobus komunikacji miejskiej
Od niedzieli, 9 sierpnia, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusu linii 9.

Infografika dotycząca ceny za śmieci
Brak przepisów o odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, gwałtownie rosnąca stawka opłaty marszałkowskiej za...

Infografika
Od sierpnia wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy...

małopolska
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie...