Plakat "Zbiórka krwi"
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie zaprasza do udziału w akcji krwiodawstwa. Odbędzie się ona 13 października, w godz. 10.00...

Podczas zebrania wiejskiego w Czyżówce
Trwają zebrania wiejskie w dziesięciu trzebińskich wsiach, podczas których zapadają decyzje o podziale pieniędzy z funduszy sołeckich na 2021 rok....

Infografika Budżet Obywatelski
Wystartował nabór zadań do 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na zebranie wymaganej liczby podpisów i złożenie wniosku jest...

Plakat Zostań Żołnierzem
Od 2 września 2020 r. nabór kandydatów do czynnej służby wojskwej realizowany jest według uproszczonych procedur.

Ważna informacja
1 września 2020 rozpoczęła się rekrutacja osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym do projektu Kierunek Kariera. To szansa na nawet 85%...

Infografika
W ramach programu "Aktywny samorząd” osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu m.in. protezy, wózka inwalidzkiego o...

Autobus komunikacji miejskiej
Od niedzieli, 9 sierpnia, Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy autobusu linii 9.

Infografika dotycząca ceny za śmieci
Brak przepisów o odpowiedzialności producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, gwałtownie rosnąca stawka opłaty marszałkowskiej za...