W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. przy Parafii pw. Najświętszej Maryi Królowej Polski w Myślachowicach poświęcony został  już dwudziesty trzeci...

Miejsca kultu Maryjnego na szlaku pielgrzymkowym po polskiej i słowackiej stronie można obejrzeć na wirtualnych panoramach w serwisie "Szlak...

Fundacja 4 Kontynenty otrzymała nagrodę Krakowski Rejs Roku 2018 za organizację wyprawy Arktyka 2017 „Śladami Ginących Lodowców", którą patronatem...