"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!" Pod tym hasłem odbył się Zlot 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, w którym wzięło udział prawie 15 000 harcerzy, harcerek, instruktorów i instruktorek. W największym harcerskim przedsięwzięciu ostatnich lat nie zabrakło też trzebińskich harcerzy, dla których harcerskie życie skoncentrowało się od 6 do 16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

ZHP zlot.8.2018002

Zlot ZHP Gdańsk 2018 był częścią jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, który został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Reprezentację Hufca Trzebinia na Zlocie ZHP Gdańsk 2018 tworzyli: Małgorzata Godyń, Joanna Jędrzejczyk, Gabriela Kawala, Magdalena Puchała, Maciej Chwast, Mateusz Gaj, Mateusz Makarowski, Marek Piwowarczyk, Kacper Porębski i Patryk Smółka.

ZHP zlot.8.2018004

Miejscem Zlotu był rozległy, zielony teren Wyspy Sobieszewskiej podzielony na sześć stanic, w których obozowali uczestnicy z całej Polski. Stanice dzieliły się na gniazda chorągwiane (odpowiednik województwa), te z kolei na 40-osobowe drużyny zlotowe. Trzebińscy harcerze uczestniczyli w Zlocie jako część Gniazda Krakowskiego, razem z pozostałymi harcerzami Chorągwi Krakowskiej dumnie reprezentując Małopolskę. W swojej drużynie zlotowej gościli skautów z Arabii Saudyjskiej, co było niesamowitym doświadczeniem i okazją do poznania innej kultury. ZHP zlot.8.2018003

Reprezentacja hufca miała okazję wziąć udział w modułowym programie edukacyjnym, każdego dnia o innej tematyce (Źródło, Dziedzictwo, Natura, Służba, Rozwój, Cywilizacja i Kalejdoskop), w ramach którego m.in. uczestniczyła w zajęciach wodnych, zwiedzaniu Gdańska, czy służbie na rzecz regionu, pomagając porządkować stary las i przygotowując miejsce do posadzenia nowego. Po zakończeniu programu i przygotowaniu posiłku, aktywny dzień kończyli na tzw. rynku zlotowym, gdzie wieczorem odbywały się koncerty, gry, dyskusje, spotkania z autorytetami świata kultury i sztuki, aktywistami i społecznikami.

Kulminacją święta harcerstwa był Dzień Regionów, który odbył się 11 sierpnia. Otwarty dzień Zlotu ZHP był wyjątkową okazją, by przekonać się jak wygląda harcerstwo dzisiaj. Na centralnym placu Zlotu można było wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez uczestników promujących regiony, z których przybyli.

ZHP zlot.8.2018005

Trzebińska reprezentacja stanęła na wysokości zadania, by jak najlepiej pokazać naszą gminę! Na stoisku powstała mini wersja Balatonu – serca Trzebini. Każdy, kto przybył na stoisko i wyłowił z niego nazwę jednego z miejsc położonych na terenie naszego miasta, mógł zobaczyć potem jak wygląda to miejsce dzięki specjalnym okularom wirtualnej rzeczywistości i zdjęciom Trzebini w 360 stopniach, przygotowanych wcześniej przez Macieja Chwasta, jednego z członków zastępu! Oprócz tej atrakcji, która cieszyła się dużą popularnością, razem z resztą Gniazda Krakowskiego trzebińscy wędrownicy pobijali też rekord Polski w największej liczbie osób tańczących Krakowiaka!

Przez cały czas trwania Zlotu harcerzom towarzyszyła Watra Stulecia — ognisko uświetniające 100-lecie odzyskania Niepodległości, 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100-lecie Ruchu Wędrowniczego na świecie. Wszystkie te elementy Zlotu były doskonałą okazją do poznania harcerzy z całej Polski, nawiązania przyjaźni, a przede wszystkim stały się inspiracją do podjęcia działania, zgodnie z mottem Zlotu już DZIŚ! ZHP zlot.8.2018001

Na podstawie informacji prasowej nt. Zlotu ZHP przygotował phm. Patryk Smółka

fot. pwd. Paulina Korbut, sam. Małgorzata Godyń