1 września 2018 r. odbył się I Myślachowicki Rajd Rowerowy „100 uczestników na 100-lecie Niepodległej" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Trzebini. Rajd był jednym z punktów Projektu Tesco „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”, dzięki któremu Szkoła wygrała grant w wysokości 5.000 złotych.

M ce rajdt9.20181

Organizatorami rajdu, w którym wzięło udział 100 uczestników z całego powiatu chrzanowskiego, a także spoza (uczestnicy z Jaworzna) była Szkoła Podstawowa w Myślachowicach i OSP w Myślachowicach.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: jedna, która pojechała trasą krótszą (ok. 12 km) i druga dla zaawansowanych cyklistów o długości około 20 km.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, zdjęcie wykonane przez firmę "Photomoments", poczęstunek oraz proszki holi, a dodatkowo każde dziecko w wieku szkolnym dostało plecak. Najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu otrzymał puchar ufundowany przez: Panią Agnieszkę Godyń - Dyrektor SP w Myślachowicach i  Jacka Wocha - Sołtysa. Na zakończenie imprezy odbył się Festiwal Kolorów. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała policja i druhowie z OSP z Myślachowic.

Organizatorzy eerdecznie dziękują sponsorom i wszytskim którzy przyczynili się do sukcesu wydarzenia.

Informacja nadesłana przez SP w Myślachowicach