Zakończyła się tegoroczna „AKCJA AZBEST", w ramach której od mieszkańców Gminy Trzebinia odebrano nieodpłatnie i przekazano do utylizacji 273 tony odpadów azbestowo-cementowych. Akcja w całości została sfinansowana przez Gminę Trzebinia.

Realizacją zadania zajmowała się wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka Uniroll z Tarnowa. Odbiór odpadów odbywał się według kolejności zgłoszeń wnoszonych przez mieszkańców gminy do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini.


Na tegoroczną „AKCJĘ AZBEST" Gmina Trzebinia przeznaczyła 80 tysięcy złotych. Dzięki temu udało się odebrać i przekazać do utylizacji 273 tony odpadów azbestowo-cementowych ze 107 gospodarstw domowych.


Akcja bezpłatnego odbioru odpadów azbestowych od osób fizycznych prowadzona jest w Gminie Trzebinia od roku 2003. Od tego czasu do zakończenia tegorocznej zbiórki udało się usunąć około 3.949,5 tony odpadów zawierających azbest z 1.423 gospodarstw domowych. Na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano w tym okresie 1.201.000 zł.


Celem organizowanej corocznie i finansowanej przez Gminę Trzebinia akcji jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na ludzi poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z trzebińskich gospodarstw domowych oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.
(RS)

 

Fot.: Ulotka informacyjna na temat szkodliwego wpływu na środowisko wyrobów zawierających azbest.