Minister Środowiska udzielił Kopalni Granitu Kamienna Góra koncesji na rozpoznanie złoża węgla kamiennego "Siersza". Obszar objęty koncesją w całości położony jest na terenie Gminy Trzebinia, obejmuje ponad 25 km2 i w dużej mierze pokrywa się z obszarem górniczym eksploatowanym w przeszłości przez zlikwidowaną Kopalnię Węgla Kamiennego "Siersza".

Na realizację prac badawczych przewidzianych w koncesji Kopalnia Granitu Kamienna Góra będzie miała trzy lata. Jednym z najważniejszych działań w tym zakresie będzie wykonanie otworu badawczo-rozpoznawczego do głębokości 900 metrów w rejonie dawnego szybu Artur na terenie byłej KWK "Siersza". Ponadto przeprowadzone zostaną m. in.: badania otworowe, laboratoryjne, geotechniczne i gazowe oraz wykonana zostanie dokumentacja geologiczna.Po zakończeniu wszystkich działań zapisanych w koncesji na rozpoznanie złoża węgla kamiennego "Siersza" inwestor będzie mógł starać się w Ministerstwie Środowiska o koncesję wydobycie węgla ze wspomnianego złoża.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, że już październiku 2013 roku Minister Środowiska udzielił katowickiej spółce Carbon Investment koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla kamiennego w obszarze "Siersza 2", który obejmuje ponad 13 km2 i rozciąga się od północno zachodniej części Osiedla Siersza po okolice Ciężkowic w Gminie Jaworzno. W tym przypadku prace badawczo-rozpoznawcze potrwają dwa lata i obejmą m.in. wywiercenie otworu rozpoznawczo-badawczego do głębokości 380 m po stronie Gminy Jaworzno.

 

- Gdyby w rejonie Trzebini powstała w przyszłości chociażby jedna kopalnia, to na solidną i dobrze płatną pracę w niej mogłoby liczyć około tysiąc osób. To ogromna szansa, zwłaszcza dla ludzi młodych, dlatego będę robił wszystko, co tylko możliwe, by wspierać górniczych inwestorów w podjętych przez nich działaniach – deklaruje Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.

 

 

Fot. Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini. Widok na Szyb Artur I i część starej cechowni. Stan z roku 2000.

 

18.12.2013

 

(RS)