Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg na realizację zadania obejmującego przebudowę blisko 120 metrowego odcinka drogi dojazdowej do bloku nr 18 na terenie Osiedla ZWM wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż jezdni.

Zakres zaplanowanych do wykonania prac obejmie między innymi.: zabudowę krawężnika i obrzeży betonowych, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie przy drodze 8 nowych miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej.


Firmy zainteresowane udziałem w przetargu na realizację wspomnianego zadania mogą składać swoje oferty w Referacie Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini w terminie do 7 sierpnia 2014 roku do godz. 10.30. Szczegółowe informacje o przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia.

 

http://bip.malopolska.pl/umtrzebinia/Article/get/id,954376.html


Fot.: Staraniem Gminy Trzebinia w najbliższych tygodniach przebudowana zostanie droga dojazdowa do bloku nr 18 na Osiedlu ZWM. Przy drodze zbudowane zostaną ponadto dodatkowe miejsca postojowe.

 

30.07.2014

 

(RS)