Dzięki wsparciu miasta i rodziców trzebińskie przedszkolaki, już po raz dziesiąty, uczestniczyły w wyjeździe na zielone przedszkole - w czerwcu wypoczywały nad polskim morzem. Wraz z rodzicami i dziadkami brały udział w zajęciach, zabawach i sytuacjach edukacyjnych, dających wszystkim uczestnikom dużo urozmaiconego wysiłku przede wszystkim fizycznego.

 

 

Wyjazdy rodzinne z nauczycielami przedszkola to propozycja miasta, dająca mieszkańcom szansę poprawy bądź doskonalenia predyspozycji ruchowych, a także utrwalenia nawyków zdrowotnych. W odkrywaniu niezwykłej dziecięcej wynalazczości, pomysłowości i inteligencji ruchowej młodych ludzi wspierali nauczyciele przedszkola z Gaja, a konkretne propozycje działań, wspólna gimnastyka, zabawy i sytuacje edukacyjne, którym towarzyszył śmiech i radość dały wsparcie merytoryczne rodzicom przedszkolaków.

 

Uczestnicy wyjazdu w pełni skorzystali z oferty zielonego przedszkola. Brali udział w rajdach pieszych, podchodach, gimnastyce i zabawach ruchowych na plaży, treningu aerobowym i zajęciach Zumby. Nie zabrakło wyprawy w poszukiwaniu pirackiego skarbu, rejsu statkiem Wikingów, czy tworzenia prac plastycznych z darów przyrody i budowli z piasku. Niezapowiedziana wizyta króla mórz i oceanów Neptuna była nie lada atrakcją dla dzieci. Wszyscy uczestnicy wyjazdu przeszli "chrzest morski". Odważnie, z entuzjazmem i poświęceniem  przeszli tor przeszkód, aby z ze szczurów lądowych stać się wilkami morskimi.

Neptunalia

„Kierowanie rozwojem sprawności ruchowej dziecka ma cechy spontaniczności, w której nauczyciele i rodzice muszą dostrzec odbicie dziecięcych, autentycznych pragnień i zainteresowań. Troska o prawidłowy i wszechstronny rozwój umiejętności i sprawności ruchowej dziecka to priorytetowe zadanie trzebińskich przedszkoli, bowiem dobry stan zdrowia w okresie dziecięcym jest istotny nie tylko dla normalnej aktywności, ale również dla rozwoju umysłowego – twierdzi dyrektor "szóstki" Jadwiga Kiełbus, kierownik zielonego przedszkola.

wspólna zabawa

„Udział w zielonym przedszkolu pozwolił nam - dorosłym - przejąć odpowiedzialność za promowanie zdrowego stylu życia i podjąć własne, konkretne działania podnoszące umiejętności i predyspozycje ruchowe. Promowanie zdrowego stylu życia i dzielenie się dobrymi praktykami to obowiązek dorosłych wobec dzieci, które są najbardziej podatne na antyzdrowotne zachowania” - wypowiada się uczestniczka wyjazdu, mama zielonych przedszkolaków: Bruna i Hani.

rysujemy

W opinii organizatorów i rodziców zielone przedszkole, poprzez działanie w autentycznej spójności z rodzicami swoich podopiecznych, osiągnęło zamierzony cel - przyczyniło się do zrównoważenia rozwoju, czyli do dostarczenia bodźców i doświadczeń, których brakuje na co dzień podczas tradycyjnej edukacji w przedszkolu i w szkole. Uczy nie tylko samodzielności, ale - co najważniejsze - jest autentycznym owocem właściwego wykorzystania czasu wolnego i zapewnia dziecku stan równowagi, kulturalnego wypoczynku oraz rozwija dziecięce, indywidualne zamiłowania i zainteresowania.

 

Informacja przesłana przez Przedszkole Samorządowe nr 6 w Gaju