W ramach obchodzonych niedawno Ogólnopolskich Dni Bezpiecznego Przedszkolaka w Gaju zorganizowano Paradę Smoków. Towarzyszące im dzieci przemaszerowały przez osiedle z transparentami i hasłami propagującymi bezpieczeństwo wśród najmłodszych obywateli Trzebini.

 

„W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą - twierdzi Jadwiga Kiełbus, dyrektor przedszkola w Gaju - dlatego też udział przedszkolaków w ogólnopolskim programie Bezpieczne Przedszkole jest bardzo ważny. Daje możliwość kształtowania właściwych nawyków i zachowań, wdrażać je przez cały okres dzieciństwa, aby zaowocowało to w życiu dorosłym”.

 

Ogólnopolskie Dni Bezpiecznego Przedszkolaka zorganizowano pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka już po raz trzeci. W placówkach na terenie całego kraju prowadzono zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci i rodziców, organizowano zabawy popularyzujące wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci i prelekcje przybliżające zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

wspaniała parada

 

W Miasteczku Komunikacyjnym położonym przy Szkole Podstawowej w Gaju dzieci spotkały się z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji. Ich gośćmi byli również Ratownicy Medyczni i Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebini – Sierszy.

 

strażacy w przedszkolu

 

Podsumowaniem akcji było przyznanie dzieciom indeksu Bezpiecznego Przedszkolaka. Aby go otrzymać, każde dziecko musiało wykazać się:

  • wiedzą na temat prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia,
  • znajomością miejsc gdzie można poprosić o pomoc,
  • zdolnością kierowania lub podporządkowania się w zależności od sytuacji,
  • zdolnością do słuchania poleceń, refleksem i koncentracją,
  • orientacją w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu.

 

Informacja przesłana przez Przedszkole Samorządowe w Gaju