Informujemy o możliwości składania przez kluby sportowe wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe.  Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini w terminie od 23.07.2016 r. do 6.08.2016 r.


Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Uchwała Nr XXII/270/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 

Wniosek oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne są poniżej lub w Referacie Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10, pok. nr 8.

 

WAŻNE: W przypadku przesłania wniosku pocztą o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miasta w Trzebini (najpóźniej w dniu 05.08.2016 r.).

 

Załączniki do pobrania:
1. Uchwała Nr XXII/270/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy, za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2. Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
3. Wniosek do Burmistrza Miasta Trzebini o przyznanie stypendium sportowego - WZÓR [.pdf]  lub WZÓR [.docx]