Na przełomie listopada i grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Badanie zrealizował zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

SP nr 4 Trzebinia

 

 

Ewaluacja miała na celu ustalenie, czy szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MEN w odniesieniu do obszaru: „Czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

 

Oprócz spełnienia wymagań na tzw. poziomie podstawowym (m.in. planowanie procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi uczniów, kształtowanie umiejętności uczenia się, planowanie indywidualnego rozwoju, tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, stosowanie różnych metod pracy dostosowanych do potrzeb uczniów) placówka uzyskała wysoki poziom w zakresie: organizacji procesów edukacyjnych umożliwiających uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie; stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwoju uczniów (innowacje); umożliwiania uczniom wpływu na organizowanie i przebieg procesu uczenia się  (także od siebie nawzajem).

 

Na taki wynik zapracowała cała społeczność: dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie. Jesteśmy dumni z wysokich rezultatów naszej wspólnej pracy i zamierzamy kontynuować efektywne działania w przyszłości - mówi Anna Pawletta, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.

Wynikiem ewaluacji jest raport, który potwierdza, iż Szkoła Podstawowa nr 4 to placówka, w której „procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową nr 4 w Trzebini