Zachęcamy Państwa do przekazania w ramach 1% środków finansowych organizacjom, które realizują „szlachetny cel” w Trzebini.

1 procent

 

Przestawiona lista organizacji jest zgodna z wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. 

 

Niżej wymienione organizacje współpracują od lat z trzebińskim samorządem, dały się poznać jako dobry partner w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizując wiele zadań tak potrzebnych naszym mieszkańcom.

 

NR KRS Nazwa organizacji
0000006767 Fundacja „Energetyk”
0000008274 Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” –Chrzanów
0000012790 Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”
0000028246 Fundacja im. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini
0000032602 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR”
0000050742 Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
0000083933 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki”
0000107880 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Trzebini „BONA FIDE”
0000159404 Fundacja „Dobry Start”
0000273492 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Hufiec Trzebinia
0000225587 Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Rejonowy w Chrzanowie
0000155463 Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział w Chrzanowie.
0000114345 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Miejsko-Gminny Trzebinia.
0000313989 Stowarzyszenie Przyjaciół Płok
0000175673 Stowarzyszenie „Amazonki Ziemi Chrzanowskiej”