GUS w Krakowie rozpowszechnia informacje dotyczące badań prowadzonych w 2017 r. której celem jest sprawniejsze przeprowadzenie badań statystycznych, aby uzyskać rzetelne i kompletne wyniki.

 

 

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego.

Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: https://rolnictwo.stat.gov.pl

 

Główny Urząd Statystyczny przygotował odpowiednia aplikacje. Po zalogowaniu do aplikacji można wypełnić i przesłać formularze do Głównego Urzędu Statystycznego. W 2017 roku badania realizowane są w następujących terminach:

  • styczeń - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
  • marzec - badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)
  • czerwiec - lipiec - badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)
  • czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR)
  • lipiec - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)
  • sierpień - Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb)
  • listopad - Badanie plonów niektórych ziemiopłodów (formularz R-r-pw) , Badanie sadów według gatunków i odmian (formularz R-r-s)
  • grudzień - Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S), Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu (formularz R-ZW-B)

 

Szczegółowe informacje na temat badan ankietowych realizowanych przez statystykę publiczna można uzyskać w Wydziale Badan Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie, pod numerem telefonu 12 656 30 32, można też uzyskać korzystając z infolinii 22 279 99 99 lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl lub Urzędu Statystycznego w Krakowie: www.krakow.stat.gov.pl

 

Informacja przekazana przez Urząd Statystyczny w Krakowie