Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie została udostępniona aplikacja, dzięki której mieszkańcy Małopolski mogą  przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy.

 

KMZB

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to ogólnopolski program, który stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

 

Informacje można znaleźć na stronie internetowej www.malopolska.policja.gov.pl

 

Każdy sygnał  od obywatela dotyczący danego miejsca, które jest zagrożone przestępczością, jest sprawdzany przez policjantów i internauta bardzo szybko jest powiadamiany o sposobie rozwiązania  problemu. Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną bardzo szybko wprowadzone na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Taki system współpracy ze społeczeństwem jak również z organizacjami poza policyjnymi wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, dostosowując zarządzanie patrolami na polskich ulicach do bieżących potrzeb.

 

Dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

 

Interaktywna mapa zagrożeń, na której internauci mogą wskazywać punkty czy miejsca niebezpieczne w danym rejonie, daje Policji możliwość precyzyjnego i skutecznego zwalczania przestępczości a także zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa poprzez wywieranie wpływu na jego kształtowanie. Ten innowacyjny program należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, który ma służyć aktywizacji społeczności lokalnych.

 

 KMZBmapa

 

Składa się z dwóch komponentów:

  1. Mapy interaktywnej – umożliwiającej społeczeństwu wskazywanie miejsc zagrożonych, które podlegają sprawdzeniu przez Policję,
  2. Mapy statystycznej – zawierającej dane statystyczne z policyjnych systemów informatycznych oraz wyników badań opinii społecznej.

 

Internauta, który będzie korzystać z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien  następnie wybrać ikonę obrazującą  konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane  miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również  jego statut (nowe, weryfikacja, potwierdzone).

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest  proste i przejrzyste.

 

Dzięki Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu.

 

Informacja przekazana przez Komendę Powiatową Policji w Chrzanowie.