W dniu 19.01.2017 r. odbyło się spotkanie robocze Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Trzebini, celem wypracowania wspólnych założeń dla koncepcji organizacji edukacji w gminie Trzebinia, w związku z reformą edukacji.

 

 

Spotkanie zainicjował Jarosław Okoczuk - Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini.

 

Przypomnijmy krótko, że zgodnie z ustawami podpisanymi 9 stycznia br.  przez Prezydenta RP, zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. 1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Na terenie gminy Trzebinia samodzielnie funkcjonują  gimnazja:

- Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej 3 w Trzebini w centrum miasta,

- Gimnazjum nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego w Trzebini Sierszy.

 

Wspólna debata była niezwykle intensywna, ale  przyniosła wypracowanie niemal jednomyślnej platformy porozumienia. Spośród różnych wariantów zaproponowanych rozwiązań większość obecnych na spotkaniu  przychyliła się do propozycji  utworzenia Szkoły Podstawowej na terenie wygaszanego stopniowo Gimnazjum nr 2 w Trzebini-Sierszy oraz zadeklarowała chęć podjęcia uchwały intencyjnej, dzięki której w kolejnym roku czy dwóch pozostanie możliwość utworzenia Szkoły Podstawowej na bazie Gimnazjum nr 1, w zależności od sytuacji i potrzeb edukacyjnych zgłaszanych przez lokalną społeczność.

 

Dodatkowo Burmistrz Okoczuk podkreślał, że dane opracowane przez Trzebińskie Centrum Administracyjne dotyczące prognoz demograficznych dla naszej gminy, pozwalają na sformułowanie tezy, że prawdopodobnie żaden nauczyciel pracujący w gminie Trzebinia nie zostanie pozbawiony zatrudnienia. Wręcz przeciwnie – kolejne lata, następujące po okresie wprowadzania I etapu reformy, przyniosą pedagogom dodatkową pracę.