W dniach od  11 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. przeprowadzne zostaną konsultacje dwóch wariantów koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini.

 

konsultacje

Obszar, którego dotyczą konsultacje położony jest w południowej części miasta i  ograniczony ulicami Kościuszki, Krakowską, Słowackiego oraz linią kolejową relacji Kraków- Katowice, od strony południowo-zachodniej. Projekt planu opracowywany jest w celu określenia nowych przeznaczeń terenów, sposobów ich zagospodarowania i zabudowy,  z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb rozwoju tej części śródmieścia.

 

Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców, osób zainteresowanych oraz partnerów społecznych i gospodarczych z rozwiązaniami koncepcji, przeanalizowanie wariantów koncepcji i problemów dotyczących zagospodarowania terenu oraz uzyskanie opinii i warunków dotyczących zagospodarowania akceptowanego przez zainteresowanych, w szczególności przez obecnych i przyszłych użytkowników obszaru objętego projektem.

 

ulotka konsult 2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dwóch etapach, etap I w terminie od 11 stycznia do 15 lutego 2017 r., natomiast etap II  od kwietnia do czerwca 2017 r., w zależności od przebiegu procedury opracowania planu.

 

Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu planu, w którym przyjęte rozwiązania przestrzenne zapewnią możliwość bardziej intensywnego wykorzystania obszaru objętego projektem, wzmocnią jego funkcje publiczne i ogólnomiejskie, przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

 

ZOBACZ więcej