Urząd Miasta w Trzebini przedstawia najważniejsze zadania inwestycje zrealizowane w gminie Trzebinia w 2016 roku.

 

obwodnica Czyżówki

 fot. fragment obwodnicy Czyżówki - archiwum urzędu

 

 

Inwestycje drogowe:

 

 

 • Budowa drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka -odcinek drogi o długości 1.150 m - 2.049.519,21 zł.

   

 • Rozbudowa drogi gminnej ul. K. Żmirka z infrastrukturą towarzyszącą -długość wybudowanej drogi ok 317 m - 737.423,99 zł.
 • Przebudowa drogi dojazdowej – bocznej od ul. Grunwaldzkiej w Trzebini -długość przebudowanej drogi ok 220 m - 284.259,84 zł.
 • Przebudowa drogi dojazdowej bocznej od ul. Fabrycznej w Bolęcinie - długość przebudowanej drogi ok 156 m. Wartość zadania: 219.657,24 zł.
 • Budowa drogi gminnej łączącej ul. Ochronkową z ul. K. Żmirka wraz z infrastrukturą towarzyszącą - długość wybudowanej drogi ok. 161 m. Wartość zadania: 190.540,32 zł.
 • Przebudowa odcinka ul. Sportowej w Trzebini (etap I)- odcinek drogi o długości ok 442 m. Wartość zadania: 164.629,60 zł.
 • Przebudowa ul. Śliskiej w Młoszowej - długość przebudowanej drogi 159 m. Wartość zadania: 159.161,00 zł.
 • Przebudowa odcinka ok 134 m ul. Mieszka I w Dulowej (etap I ). Wartość zadania: 59.555,90 zł.
 • Budowa miejsc postojowych przy „drodze do ciepłowni“ w Trzebini. Wartość zadania: 53.422,91 zł.
 • Remont odcinka ul. Kamieniec w Młoszowej - 36.895,76 zł.
 • Przebudowa odcinka ul. Brzozowej w Dulowej (etap II na odcinku drogi o długości ok 99 m). Wartość zadania: 24.780,17 zł.
 • Remont ul. Konwaliowej w Bolęcinie - 20.242,11 zł.
 • Remont chodników na os. Energetyków w Trzebini - 15.189,89 zł.
 • Budowa zjazdu z ul. Armii Krajowej na os. Salwator -14.453,00 zł
 • Utwardzenie powierzchni gruntów:

- w pobliżu boiska „Orlik” na os. Gaj  - 25.991,68

 

- przy ul. 1 Maja na os. Trzebionka  - 10.979,58 zł.

- przy ul. Topolowej na os. Krakowska - 9.657,58 zł.

 • Remont  odcinka ul. Królowej Jadwigi w Dulowej - 6.037,58 zł.
 • Remont schodów terenowych na os. ZWM - 3.911,84 zł.

 

 

 

 

Wydatki na inwestycje, remonty i modernizacje w szkołach i przedszkolach:

 

 • Szkoła Podstawowa w Myślachowicach:

- modernizacja sal lekcyjnych (malowanie + wymiana wykładzin)  –  7 400,00 zł.

 

- Budowa kompleksu sali gimnastycznej – termin zakończenia inwestycji 2018r. –  2.722 339,90 zł.

2016 r. – 262 339,90 zł.,

2017 r.– 1 994 000 zł.,

2018 r.– 600 000 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 877 800,00 zł

 

 

 • Szkoła Podstawowa w Dulowej:

wymiana stolarki drzwiowej– 7 418,56 zł.

wymiana odcinka kanalizacji – 10 317,88 zł.

 

remont pomieszczeń szkolnych i rekultywacja boiska piłkarskiego za 8 975,00 zł

 

 • Szkoła Podstawowa w Psarach:

- zakup mebli - 4 000,00 zł

- remont schodów zewnętrznych – 2 952,00 zł

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 3

Realizacja zaleceń p.poż. – 13 166,53 zł.

modernizacja schodów wejściowych do budynku    – 27 930,73 zł.

modernizacja instalacji kanalizacji – 5 499,99 zł.

 

 • Zespół Szkół w Trzebini - Szkoła Podstawowa Nr 8

– modernizacja pomieszczenia stacji wymienników ciepła – 15 375,02 zł.

- uzupełnienie i naprawa infrastruktury zewnętrznej – 26 955,45 zł.

 

 • Gimnazjum Nr 1

– wymiana płytek w pomieszczeniach natrysku – 9 840,00 zł.

 

 • Przedszkole Samorządowe Nr 1

– usunięcie awarii kanalizacji – 559,19 zł.

– realizacja zaleceń p.poż. –  2 081,59 zł.

 

 • Przedszkole Samorządowe Nr 3

– zabudowa wiatrołapu – 22 990,50 zł.

 

 • Przedszkole Samorządowe Nr 6

- Modernizacja tarasu w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 – 25 461,00 zł.

 

 • Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach

remont pomieszczeń –  14 000,00 zł

 

 

Wydatki na inwestycje, remonty i modernizacje w budynkach komunalnych:

 

- Modernizacja pomieszczeń dla węzłów centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta
w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego  14 i 14 A – 31 726,33 zł.

- Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 47a w Trzebini  – 145 720,54 zł. 

- Modernizacja istniejącego ogrodzenia terenu gminnego przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini - 79.032,63 zł (os. Centrum)

- Modernizacja i wykonanie ogrodzenia terenu gminnego na terenie miasta Trzebini – wykonanie części ogrodzenia działki przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini - 29.321,72 zł (os. Krze)

 

Sportowa Trzebinia

 fot. fragment ul. Sportowej w Trzebini - archiwum urzędu

 

 

Remonty w domach kultury:

 

Remont pomieszczeń WDK Karniowice oraz zakup wyposażenia  –  9 498,69 zł.

Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Myślachowicach – 9 000,00 zł.

 

 

Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, odwodnienia:

 

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzelniczej w Trzebini – 217 588,10 zł.

(projekt techniczny, sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 469 m, zabudowę 16 szt. studni, przyłącz poza pasem drogi oraz odtworzenie nawierzchni na całej szerokości drogi). Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia RPWiK dokonało wymiany sieci wodociągowej w ul. Strzelniczej. 

- Odwodnienie terenów przyległych do ul. Głębokiej w Myślachowicach - 158.728,17 zł

- Odwodnienie terenów w rejonie ul Tenczyńskiej, Sosnowej i Krakowskiej w sołectwie Dulowa - 42.100,00

 

Wykonanie oświetlenia lub projektów technicznych oświetlenia:

- oświetlenie ul. Harcerskiej w Trzebini – 12 849,43 zł.

- oświetlenia ul. Śliskiej w Młoszowej – 16 826,46 zł.

- oświetlenia ul. Przerwy -Tetmajera w Dulowej– 12 194,66 zł.

 

Projekt techniczny:

- oświetlenia ul. Bartosza Głowackiego w Trzebini – 6 000,00 zł.

- oświetlenia ul. Ładnej w Trzebini – 6 000,00 zł.

- oświetlenia ul. Szybowej w Karniowicach – 4 305,00 zł.

- oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych skrzyżowanie ul. Florkiewicza i ul. Szembeka w Młoszowej – 3 939,00 zł.

 

Śliska Młoszowa2016

fot. fragment ul. Śliskiej w Młoszowej - archiwum urzędu

 

 

 

Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną:

 

- Siłownie zewnętrzne na terenie trzebińskich osiedli – projekty techniczne i montaż urządzeń: - 402 733,22 zł  Budowa siłowni zewnętrznych na terenie osiedli – projekt techniczny i wykonanie.

Na terenie osiedli wykonano siłownie zewnętrzne, w tym na 10 Osiedlach (Os. Centrum, Krakowska, Piaski, Salwator, Trzebionka, Krze, Górka, Wodna, Energetyków, Siersza) zabudowano po 3 urządzenia, natomiast z uwagi na  brak możliwości  montażu urządzeń siłowych na Os. Gaj Zacisze zostało zabudowanych 6 urządzeń na Os. Gaj.

- Siłownia zewnętrzna (napowietrzna) w Bolęcinie projekt  – 4 500,00 zł.

- Siłownia zewnętrzna na placu zabaw na ul. Florkiewicza w Młoszowej   – 22 096,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i zabudowę 4 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej.

- Modernizacja boiska przy ul. Jana Pawła II w Trzebini - Os. Energetyków - 177 634,20 zł.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny, ogrodzenie boiska siatką, nawierzchnię poliuretanową, projektory oświetlenia, ławki parkowe, bramki do piłki ręcznej, słupki do piłki siatkowej.

- Modernizacja murawy boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem na os. Wodna  – 36 753,97 zł.  W ramach zadania wykonano:  

 • ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych dł. 58 m.
 • wymianę murawy sportowej z rolki – 850 m2

- Wykonanie placu zabaw w sołectwie Piła Kościelecka przy ulicy Zielonej - 35.177,18

- Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini - 23.000,52

- Wykonanie 183 mb ogrodzenia boiska sportowego w Myślachowicach  - 15.000,00

- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ulicy Podbuczyna w Trzebini - 12.079,85

- Opracowanie 3 koncepcji projektu wraz z wykonaniem projektu architektoniczno - budowlanego zagospodarowania terenu istniejącego placu zabaw znajdującego się przy ulicy Ogrodowej w Trzebini - 5.000,00 zł 

 

Siłownia napowietrzna

 fot. siłownia napowietrzna w Młoszowej - archiwum urzędu

 

Obiekty małej architektury i zabytki:

 

- Renowacja zabytkowej kapliczki domkowej w Sierszy przy ul. Chrzanowskiej  – 56 703,00 zł.

- Projekt budowlano-wykonawczy renowacji kapliczki w Lgocie – 11 000,00 zł.

 

Cmentarze:

 

- Zmiana przeznaczenia budynku domu przedpogrzebowego w Trzebini na kaplicę cmentarną z zapleczem socjalnym – 165 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 2017r.

- Poszerzenie cmentarza komunalnego w Dulowej (I etap) –  339 588,95 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 2017r.