Informujemy, że od poniedziałku 27.03.2017 r. rozpoczną się prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki – „ślepa” w Trzebini”.

 

Zdjęcie przedstawia fragment ulicy Kościuszki w Trzebini

 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przebudowy elementów drogi:

  • jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej (pow. ok. 990 m2),
  • chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia (pow. ok. 1530 m2),
  • kanalizacji deszczowej o średnicy od 200 do 315 mm (łączna długość ok. 196 m),
  • krawężników kamiennych na ławach betonowych (dł. ok. 530 m) oraz obrzeży betonowych (dł. ok. 160 m)

wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i rozbiórkowych oraz prac przygotowawczych (w tym wycinka drzew – 10 szt.) i wykończeniowych.

 

W związku z rozpoczęciem prac nastąpią uciążliwości w postaci ograniczenia w ruchu drogowym - zarówno dla pojazdów jak i dla pieszych.

 

Prosimy P.T. Państwa o rozważenie wyboru innych miejsc parkingowych w pobliżu.