W dniu 11.05.2017 r. w imieniu samorządu trzebińskiego Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk odebrał prestiżowe dla naszej gminy wyróżnienie w rankingu przeprowadzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Pracownicy SGH przekazują dyplom dla gminy na ręce Jarosława Okoczuka

 

Po raz ósmy Studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wcielili się w rolę tajemniczych klientów i sprawdzili ponad 600 samorządów pod kątem tego, jak są przygotowane do obsługi inwestorów drogą elektroniczną oraz funkcjonalność prowadzonych przez samorządy stron internetowych.

 

W tym roku próbą badawczą objęto 648 gmin, przy czym Warszawę potraktowano w podziale na poszczególne dzielnice (18), co łącznie dało 665 jednostek samorządu terytorialnego.

 

Badania przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), zajmujące się m. in. tematem współpracy samorządów z biznesem i wspierania przez nie przedsiębiorczości. Opiekunami projektu są prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska i dr Joanna Żukowska.

 

Autorzy prowadzonego od 8 lat rankingu poprzez prowadzenie badań chcą przyczynić się do promowania dobrych praktyk, e-administracji oraz wciąż rosnącej jakości obsługi interesariuszy w polskich gminach.

 

Gmina na 5 sala konferencyjna

 

Laureatów powitali organizatorzy spotkania (od prawej): prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. Roman Sobiecki, prof. Jan Klimek i dr Joanna Żukowska. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz patronatem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

 

Gmina na 5 prezentacja raportu

 

Istotą badania była ocena stanu komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy gminami a potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami, jak również innymi interesariuszami gmin. Ocenie podlegała komunikacja jednostronna, tj. przekazywanie informacji poprzez oficjalne portale internetowe badanych jednostek, jak również komunikacja dwustronna, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 

W badaniu sprawdzono także przygotowanie urzędników do prowadzenia korespondencji w języku obcym - urzędnicy otrzymywali maile od „inwestorów” zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Do ocenienia stron internetowych gmin zostały wykorzystane tylko kryteria obiektywne, które były oceniane binarnie (jeżeli dany element występował w badanej witrynie, to gmina otrzymywała punkt, w przeciwnym wypadku nie otrzymywała żadnego). Przy badaniu witryn internetowych brano pod uwagę 24 kryteria oceny (max. ilość punktów: 15), przy odpowiedziach na maile – 7 kryteriów w podziale na odpowiedzi w j. polskim (max. ilość punktów: 15) i w j. angielskim (max. ilość punktów: 15).

 

Maksymalnie w rankingu gmina mogła uzyskać 45 punktów. Aby otrzymać tytuł „Gminy na 5”, należało zdobyć przynajmniej 22,5 pkt. Do tej grupy zakwalifikowało się ok. 8 % badanych jednostek, w tym Gmina Trzebinia, która uzyskała 24 punkty i w tym roku zajmuje 36. miejsce w rankingu (w roku 2014 Trzebinia uzyskała 26 punktów i odpowiednio 32. miejsce na liście nagrodzonych gmin).

 

Gmina na 5! edycja 2016/2017

 

W imieniu trzebińskiego samorządu nagrodę odebrał Zastępca Burmistrza Trzebini Jarosław Okoczuk

 

Gmina na 5! dyplom dla Trzebini

 

W tej edycji rankingu tytuł „Gmina na 5!” został przyznany 59 jednostkom samorządu terytorialnego, co stanowi zdecydowany wzrost liczby nagrodzonych względem poprzedniego badania (18 laureatów). W tym roku najwyższą sumaryczną ocenę uzyskało Mrągowo, zdobywając 91% wszystkich możliwych punktów. Gmina ta uzyskała wysokie oceny w każdym z badanych obszarów. Kolejne miejsca zajęły: Oświęcim, Stawiguda, Gorzów Wielkopolski oraz Elbląg.

 

Autorzy raportu zwracają uwagę, że wyniki te świadczą o rosnącej jakości obsługi interesariuszy w polskich gminach, coraz lepsze działania i praktyki wspierające mieszkańców gmin w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pielęgnowaniu współpracy z przedsiębiorcami oraz podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej w sposób dalece wykraczający poza oczekiwania interesariuszy inwestycyjnych gminy.

 

 - Cieszę się, że gmina Trzebinia po raz kolejny znalazła się w gronie wyróżnionych tytułem „Gmina na 5!" spośród ponad 600 samorządów, które zostały objęte bezstronnym badaniem przeprowadzonym przez SGH w Warszawie. To efekt naszej wspólnej pracy i dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, którzy przyczynili się do tego, że znaleźliśmy się w tak zacnym gronie – stwierdza Jarosław Okoczuk, Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini - Konsekwentnie będziemy podnosić poziom obsługi przedsiębiorców, co mam nadzieję zaowocuje kolejnymi projektami inwestycyjnymi na terenie naszej gminy.

 

Pracownicy Szkoły Głównej Handlowej podkreślają, że przywołane przez nich przykłady dobrej współpracy mogą stać się dla pozostałych samorządów bodźcem do wypracowania i wdrożenia własnych praktyk, które będą stymulowały przedsiębiorczość, przyciągały inwestycje i prowadziły do poprawy warunków życia mieszkańców.

 

Gmina na 5 wspólne zdjęcie laureatów

 

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/IP/struktura/ZOB/forum_gmin_na_5/Documents/Gmina_na_5_2017.pdf