W ramach projektu "Bezpieczna Małopolskiego – samochody strażackie", realizowanego przez Województwo Małopolskie przy udziale m.in. Gminy Trzebinia, zakupiony zostanie samochód dla jednostki OSP Młoszowa.

 

plakat straż 05.2017 r.

Planowana realizacja na rok 2017, osiągnie swój finał około 2 czerwca, kiedy to w Andrychowie, Burmistrz Miasta Trzebini, otrzyma kluczyki do nowego samochodu marki "Volvo". Nowy samochód zostanie wyposażony w detektor wielogazowy, do wykrywania substancji niebezpiecznych w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu V Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Bezpośrednim jego celem jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia, w województwie małopolskim w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych i awarii.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Młoszowej aktualnie użytkuje samochód z roku 1988 marki: Jelcz 008-GMB 2,5/8.