Opracowany projekt dokumentu chcemy w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje.

Zapraszamy na konsultacje projektu studium

 

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy

 

Pragniemy Państwa poinformować, że został sporządzony  projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, składający się dwóch części:

1) uwarunkowań rozwoju,

2) kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Zamieszczamy poniżej harmonogram i miejsca spotkań konsultacyjnych, zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.

 

 

W trakcie spotkań konsultacyjnych zostaną przedstawione główne założenia i rozwiązania projektu studium określające m. in.  możliwości rozwoju terenów budowlanych, ustalenia dotyczące obszarów chronionych i powodujących zagrożenia, propozycje w zakresie modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

Zostanie też podana informacja o sposobie rozpatrzenia propozycji zgłaszanych na wstępnym etapie prac nad studium, zarówno w trakcie I etapu konsultacji (przeprowadzonych w okresie wrzesień-październik 2016 r.), jak i zgłaszanych wniosków i opinii od początku sporządzania dokumentu studium.

 

Celem II etapu konsultacji jest uzyskanie stanowiska (opinii, wniosków i uwag) społeczności lokalnych do przyjętych założeń i rozwiązań.

 

Ze względu na przyjęty harmonogram opracowania opinie, wnioski i uwagi należy składać w terminie do 7 dni od spotkania konsultacyjnego na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

HARMONOGRAM I MIEJSCA SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
W SPRAWIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY TRZEBINIA

 

OBSZAR MIASTA

 • Osiedla: CENTRUM, WIDOKOWE, KRAKOWSKA, SALWATOR, PIASKI, GÓRKA, TRZEBIONKA i WODNA – w dniu 28 września br. (czwartek), Dwór Zieleniewskich ul. Marszałka Piłsudskiego 47a, Trzebinia,
 • Osiedla: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE i ENERGETYKÓW – 29 wrzesień br. (piątek), DK Willa NOT ul. Grunwaldzka 108, Trzebinia,

OBSZAR WIEJSKI

 • Sołectwo MYŚLACHOWICE – 2 październik br. (poniedziałek), Dom Kultury w Myślachowicach, ul.Trzebińska 1.
 • Sołectwa: DULOWA, KARNIOWICE i PSARY –  3 październik br. (wtorek), Strażnica OSP w Dulowej, ul. Brata Alberta 5,
 • Sołectwa: CZYŻÓWKA, PŁOKI i LGOTA – 4 październik br. (środa), Wiejski Dom Kultury w Płokach, ul. Główna 4,
 • Sołectwa: PIŁA KOŚCIELECKA i BOLĘCIN –  5 październik br. (czwartek), Strażnica OSP w Bolęcinie, ul. Krakowska 30,
 • Sołectwo MŁOSZOWA –  6 październik br. (piątek), Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul. Krakowska 143,

 

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16oo, a zakończenia 18oo.

 

PROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

 

Część tekstowa – UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się w nowym oknie)

Schematy A4:

 1. Rys. 1_A4 Położenie gminy
 2. Rys. 2_A4 Jednostki funkcjonalno-strukturalne
 3. Rys. 2a_A4 Jednostki urbanistyczne
 4. Rys. 3_A4 Bilans terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania
 5. Rys. 4_A4 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 6. Rys. 5_A4 Lokalizacja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 7. Rys. 6_A4 Model struktury przestrzennej
 8. Rys. 7_A4 Wody
 9. Rys. 8_A4 Kompleksy rolniczej przydatności gleb
 10. Rys. 9_A4 Presja inwestycyjna na gruntach rolnych
 11. Rys. 10_A4 Lasy ochronne i lasy gminne
 12. Rys. 11_A4 Formy ochrony przyrody
 13. Rys. 12_A4 Obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
 14. Rys. 13_A4 Zagrożenia środowiskowe
 15. Rys. 14_A4 Własności gruntów
 16. Rys. 15_A4 Tereny zamknięte
 17. Rys. 16_A4 Kopaliny
 18. Rys. 17_A4 Układ drogowy
 19. Rys. 18_A4 Sieć autobusowa
 20. Rys. 19_A4 Trasy rowerowe
 21. Rys. 20_A4 Sieć ciepłownicza
 22. Rys. 21_A4 Sieć gazowa
 23. Rys. 22_A4 Sieć elektroenergetyczna
 24. Rys. 23_A4 Sieć teletechniczna
 25. Rys. 24_A4 Sieć kanalizacyjna
 26. Rys. 24_A4 Sieć wodociągowa

Część rysunkowa - UWARUNKOWANIA (pliki otwierają się w nowym oknie)

 1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna – użytkowanie i zagospodarowanie terenu (rys. nr I.1A)
 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna (rys. nr I.1B)
 3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna w jednostkach urbanistycznych (rys. nr I.1C)
 4. Układ komunikacyjny (rys. nr I.2)
 5. Infrastruktura techniczna (rys. nr I.3)
 6. Środowisko przyrodnicze i zagrożenia środowiska (rys. nr I.4)
 7. Walory krajobrazowo-kulturowe (rys. nr I.5)

Część tekstowa  - KIERUNKI

 

 

Część rysunkowa - KIERUNKI (pliki otwierają się w nowym oknie)

 1. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej (rys. nr 1)
 2. Kierunki rozwoju układu komunikacyjnego (rys. nr 2)
 3. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej (rys. nr 3)
 4. Kierunki - ochrona i kształtowanie środowiska (rys. nr 4)
 5. Kierunki - walory krajobrazowo-kulturowe (rys. nr 5)

 

ZOBACZ więcej informacji na temat prac nad nowym studium