W piątek 29.09.2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zainaugurowano działalność Małopolskiej Szkoły Tradycji. Wśród realizatorów projektu znalazła się Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi - Królowej w Dulowej w której powstanie "Matecznik Tradycji".

 

 mateczniki tradycji

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna realizację projektu z dziedziny ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego "Małopolska Szkoła Tradycji".

 

W ramach tego projektu utworzone zostaną Mateczniki Tradycji - centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną Warsztaty Muzykowania Ludowego, Warsztaty Tańca Ludowego, Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego.

 

Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program Regionalny): czas realizacji: wrzesień 2017 - marzec 2020, finanse: całość: 2.257 953,60 zł, dofinansowanie: 1.693 465,18 zł.

 

mateczniki tradycji2

Fot. Piotr Gryźlak MCK SOKÓŁ

 

Informacja przesłana przez Szkołę Podstawową w Dulowej